Anadolu Medeniyetler Müzesi’ndeki eserler envanterle uyuşmuyor

Sayıştay: "Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde muhasebe ve taşınır kayıtlarında yer alan kodlara bakılarak fiili sayım yapıldığında esere ulaşmak pek mümkün olmamaktadır."

KRONOS 02 Ekim 2021 KÜLTÜR

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan eserlerin taşınır kodlarının müze envanter kayıt sistemiyle uyumlu olmadığı, Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Denetçilerin hazırladığı raporda, “Fiili olarak ambar kullanımı ile resmi kayıtlarda yer alan ambar kayıtlarının örtüşmediği, depoların uygun muhafaza şartlarına sahip olmadığı” belirtildi.

Eserlerin taşınır kodları ile envanter kodları arasında bir uyum bulunmadığına dikkat çekilen raporda açıklama şöyle:

“Dolayısıyla muhasebe ve taşınır kayıtlarında yer alan kodlara bakılarak fiili sayım yapıldığında esere ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Bunun yanı sıra taşınır kayıt sisteminde bulunan ambar sayısı ile müzede fiilen kullanılan ambarların farklı sayıda olduğu, depoların büyüklük, uygun ısı, ışık ve nem koşulları açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir.”

Sözcü’nün haberine göre; raporda ayrıca, eserlerin sergilenmesi, depolarda muhafaza edilmesi, tasnif ve sayımında bir standardın oluşması, kayıp ve kaçak konusunda herhangi bir zaafiyete sebebiyet verilmemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen taşınır kodlarının müze envanter kayıt sisteminde referans alınması, bununla birlikte fiili depo sayısı ile taşınır kayıt sisteminde yer alan ambarların aynı olması, depoların eserlerin muhafazası için uygun büyüklük ve şartlara sahip olmasının gerekmekte olduğu ifade edildi.

KODLAR, KAYIP VE KAÇAKLAR İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Sayıştay denetçileri son olarak raporda şunları kaydetti: “Teşhirde sergilenen ve depolarda muhafaza edilen eserler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen taşınır kodları ile müzenin belirlediği envanter kodları kullanılmaktadır. Bu kodlar eserlerin kaydı, sergilenmesi, devri, kayıp ve kaçağa karşı muhafaza edilmesi açısından çok önemlidir.”