‘Damat dönemi’: Cumhuriyet altını için eritilen külçelerin hasılatı Hazine’ye aktarılmamış

Sayıştay’ın Albayrak dönemi raporunda, "Cumhuriyet altını basımı sürecinde, külçe altınların eritilerek üretime dönüştürülmesi karşılığında elde edilen hasılatın Hazineye aktarılamadığı" ortaya çıktı.

KRONOS 01 Ekim 2021 GÜNDEM

Sayıştay’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın istifa ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilişkin 2020 yılı Denetim Raporu’nda çarpıcı tespitlere yer verildi.

Cumhuriyet’ten Gizay Çelik’in haberine göre; Sayıştay’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 raporunda, “Cumhuriyet altını basımı sürecinde, müşteriler tarafından getirilen külçe altınların eritilerek üretime dönüştürülmesi karşılığında, (ayni olarak) tahsil edilen altın baskı bedelinin gelir hesaplarında muhasebeleştirilmediği ve dolayısıyla elde edilen hasılatın Hazineye aktarılamadığı” görüldü.

“Baskı bedeli olarak Darphanede kalan altınlar için gelir kaydı yapılmadığına” dikkat çeken Sayıştay, “Baskı bedeli olarak kalan ayni altın için gelir kaydı yapılmamasının bu gelirlerin Hazineye aktarılamaması sonucunu da doğurduğunu” belirtti.

TAŞINMAZLAR DA YER ALMADI

Sayıştay’ın raporunda aynı zamanda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşınmaz hesabı ve mali tablolarında pek çok eksiklikler olduğu ve bunların hataya neden olduğu tespit edildi.

“Bakanlığa tahsisli taşınmazların muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği görülmüştür” ifadesinin yer aldığı raporda şu bilgilere yer verildi:

“Bakanlığa tahsisli taşınmazlar muhasebe kayıtlarına alınmadığı için 2020 yılı mali tablolarında 250 arazi-arsa, 251 yeraltı-yerüstü düzenleri, 252 bina, 257 birikmiş amortisman ile kullanılan taşınmazlar hesabı itibarıyla hataya neden olmuştur.”

KAYITLARDA İZLENEMEDİ

Raporda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan arşivde 13 bin 334 çeşit olmak üzere toplam 44 bin 251 adet madeni para, hatıra para, madalyon, madalya, nişan, takı, sembol, ziynet ve muhtelif eşya ve bu koleksiyon içinden seçilen 2 bin 571 parça eser; taşınır ve muhasebe sisteminde izlenemediğine yer verildi.

Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde, “Genel Müdürlük bünyesinde bulunan kasalarda saklanan ve sergi salonunda sergilenen bu koleksiyona dâhil para, madalyon ve madalyalar ile tarihi, antika, eski eser niteliği taşıyan taşınırların; her bir taşınıra sıra numarası verilmek suretiyle bir deftere kaydedilerek takibi yapılmasına rağmen 2020 yıl sonu itibarıyla taşınır ve muhasebe kayıtlarında yer almadıkları tespit edilmiştir” denildi.