Mahkeme, Yumurtatepe Tümülüsü üzerine 15 Temmuz Müzesi yapılması planını iptal etti

Gökçek döneminde AOÇ ve Demetevler kavşağında bulunan Yumurtatepe Tümülüsü üzerine 15 Temmuz Müzesi yapılması planları, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davayla istinafta reddedildi. Mimarlar Odası’ndan, “5 bin yıllık tarihinin izlerinin yok edilmesine yargı izin vermedi” açıklaması geldi.

KRONOS 08 Ekim 2021 GÜNDEM

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Demetevler kavşağında bulunan Yumurtatepe Tümülüsü’nün üzerine 15 Temmuz Müzesi yapılmasına ilişkin kararlara, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Kültür Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin yapımına onay verdiği karar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından istinafa taşındı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, 6. İdare Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, tümülüsün üstüne müze yapılmasına olanak sağlayan kararları iptal etti. Tümülüs, konumu itibariyle Cumhurbaşkanlığı’nın tam karşısında yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Ankara’nın 5 bin yıllık tarihinin izlerinin yok edilmesine yargı izin vermedi” dedi. Yumurtatepe Tümülüsü’nün Ankara’da bulunan 20 tümülüsten biri olduğunu kaydeden Candan, “5 bin yıllık Ankara tarihinin izlerini taşıyan Ankara Tümülüsleri Milattan Önce 7-8’nci yüzyıllarda yaşamış Frigler’den günümüze kadar gelebilen en önemli eserlerdir. Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kentin orta yerlerinde kimi zaman bir kavşak alanında kalmış ve sağlıksız kentleşme politikalarının sonucu da iktidar tarafından yapılaşma alanı olarak kararlar verilmeye başlanmıştır. Gökçek döneminde 15 Temmuz Müzesi yapılması planlanan Yumurtatepe Tümülüsü Atatürk Orman Çiftliği-Demetevler kavşağından Demetevler’e giderken yolun sol tarafında bulunan tümülüstür. 24 metre yüksekliğinde olan Tepede, Anadolu Medeniyetler müzesi tarafından kazılar yapılmıştır. Kazılarda Eski Tunç Çağı’na ait hayvan heykelciklerinin yer aldığı küçük ve yuvarlak tek bir yapı ve içinde pişmiş toprak eserler bulunmuştur. Bu tepenin Frig döneminde önemli bir ticaret yolu üzerinde olduğu ve gözetleme kulesi olduğu anlaşılmıştır. Ankara’nın tarihsel değerleri korumak yerine onları yok eden ve hiçleştiren kararlara yargı dur dedi. Bu karar Ankara’nın 5 bin yıllık tarihi izlerinin korunması açısından önemlidir” diye konuştu.

“KENTSEL TASARIM PROJELERİ İMAR PLANLARI YERİNE GEÇEMEZ ”

Mahkeme kararında şu ifadeler kullanılarak imar planı reddedildi: “Bir alana yönelik yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin kararların, nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak uygulama imar planları ile belirlenmesi gerekmekte olup, bu kararların, mekansal planlama kademelenmesinde yer almayan ancak imar planlarına girdi sağlayan ve bunlara veri oluşturan bir çalışma niteliğinde olan kentsel tasarım projeleri ile öngörülmesinin hukuken mümkün olmadığı açıktır. Aksi yöndeki yaklaşımın, mekansal bir plan niteliğinde olmayan kentsel tasarım projesinin, imar planlarının yerine geçmesi gibi bir sonuç doğurabilir ki, bu durumun planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırılık teşkil edeceği kuşkusuzdur.”