Sayıştay usulsüzlük tespit etti, bakanlık müteahhitleri savundu

Sayıştay, bazı hastane inşaatlarının Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’na uygun olmayan koşullarda yapıldığını belirledi. Bakanlık ise savunmasında “kılavuz yol gösterici olsa da sağlık tesisi içerisindeki birimlerin kendilerine özel yönetmeliklerinin öncelikli olduğu” savunmasını yaptı.

KRONOS 06 Ekim 2021 GÜNDEM

Bazı kamu hastanelerinin yapımında, sağlık yapıları için belirlenen kılavuz dikkate alınmadı. Sayıştay raporunda standartların karşılanmadığı vurgulandı.

Sayıştay’ın, Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı raporuna göre bazı “anahtar teslim” şeklinde ihale edilen hastane binaları, Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’na uygun olmayan koşullarda yapıldı. Bakanlık ise bu durum karşısında “kılavuz yol gösterici olsa da sağlık tesisi içerisindeki birimlerin kendilerine özel yönetmeliklerinin öncelikli olduğu” savunmasını yaptı. Savunmayı kabul etmeyen Sayıştay, bundan sonraki projelerde kılavuza uyulması gerektiğini belirtti.

Rapora göre bu hastanelerin projeleri, Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel sağlık yapılarında hizmet sunumunun daha etkili verilmesi için hazırladığı “Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu”na uygun olarak yapılmadı. Sağlık Bakanlığı ise Sayıştay’ın bu tespitine yanıt olarak “özel yönetmeliklerin öncelikli olduğu, kılavuzun da güncelleme çalışmalarının yürütüldüğü” savunmasını yaptı.

‘KILAVUZLA YÖNETMELİK ARASINDA ÇELİŞKİ YOK’

Cumhuriyet’in haberine göre Sayıştay, bakanlığın yanıtını kabul etmeyerek, yerinde yaptığı denetimler sonucu hastanelerin, koridorlarının genişliği, oda geçişleri, boş alan miktarları, hastane acil servis girişleri ve otopark kapasiteleri gibi unsurlarının beklenen standartları karşılamadığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın yanıtında kullandığı “özel yönetmelik ve tebliğler” savunmasına da karşılık veren Sayıştay raporunda, “Bulgu konusu, yürürlükteki mevzuat hükümleri ile kılavuzda yer alan hususlar arasında çelişki olması değildir. Herhangi bir çelişkiden bahsedebilmek için aynı hususa ilişkin kılavuz ile yönetmeliklerde farklı unsurların düzenlenmiş olması gerekir. Oysa böyle bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.