Yüzde 69 adalete güvenmiyor, yüzde 72 ‘tutuklamalar haksız’ diyor

İHD 2020 Hapishaneler Raporu için KONDA’nın yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 69’u Türkiye’de adalete güvenmiyor. Haksız tutuklama yapıldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72...

KRONOS 07 Ekim 2021 GÜNDEM

İnsan Hakları Derneği (İHD), 2020 Hapishaneler Raporu’nu açıkladı. Araştırma şirketi KONDA’nın İHD için 3285 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonucu Türkiye’de adalet sistemine bakışın ne olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre halkın 3’te 2’sinden daha fazlası adalet sistemine güvenmiyor.

Rapora göre, 31 Ağustos 2021 itibarıyla Türkiye hapishanelerin de toplam 292 bin 74 mahpus bulunuyor. Tutuklananların yüzde 54’ü lise altı eğitim seviyesine sahipken yüzde 31’i lise, yüzde 15’i ise üniversite mezunu.

YÜZDE 57, DÜŞÜNCELER NEDENİYLE HAPİS YATILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Raporda, hapishanelerin tutuklu ve hükümlüleri rehabilite etmediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 58 olarak belirlendi. Raporda yer alan bir diğer önemli başlık ise Türkiye’de insanların düşünceleri nedeniyle hapse atılıp atılmadığıyla ilgili oldu. Buna göre toplumun yüzde 57’si Türkiye’de insanların düşünceleri nedeniyle hapishaneye konulduğunu düşünüyor, toplumun yüzde 20’si ise böyle bir durumun olmadığını söylüyor.

TOPLUMUN YÜZDE 69’U ADALET SİSTEMİNE GÜVENMİYOR

KONDA’nın araştırmasında Türkiye’de adalet sistemine bakış da irdelendi. Toplumun yüzde 69’u Türkiye’deki adalet sistemine güvenmediğini, yüzde 31’i ise güvendiğini söyledi. Yakını tutuklanan kişilerde ise bu oran yüzde 76’ya kadar çıkıyor. Adalete güvensizlikte erkekler yüzde 70 oranına ulaşırken, kadınlarda bu oran yüzde 68 olarak ölçüldü.

YÜZDE 72, İNSANLARIN HAKSIZ YERE HAPSE ATILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Ankette katılımcılara “Türkiye’de insanların haksız yere hapishaneye konulduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. KONDA, anketi, “Toplumun genelinde adalet sistemine karşı oluşan güvensizliğin en önemli sebeplerinden biri de Türkiye’de insanların haksız yere hapishaneye konulduğu fikri” ifadesiyle yorumladı. Toplumun yüzde 72’si insanların haksız yere hapishaneye girdiğini düşünüyor.


Bu haberler de ilginizi çekebilir:

dKONDA araştırması: Toplumun yüzde 67’si Boğaziçilileri haklı buluyor

dKONDA: Gençler ‘Bu siyasetçiler ve partilerle olmaz’ diyor

 

EN ÇOK KADINLAR AYRIMCILIĞA UĞRUYOR

Anketten çıkan bir diğer önemli sonuç ise siyasi mahpuslarla ilgili oldu. Toplumun yüzde 56’sı siyasi mahpusların diğer mahpuslar ile aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünürken toplumun yüzde 17’si bu fikre katılmadığını belirtti. Bu soruya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 16.

Ankette Türkiye’de en çok ayrımcılığa uğrayan kesimlerin hangileri olduğu da soruldu. Yüzde 42 ile “kadınlar” ilk sırada yer alırken, gazeteciler yüzde 35, siyasi muhalifler yüzde 33, Kürtler yüzde 28, Aleviler yüzde 21 olarak kayda geçti.